Nieuwe generatie patiënten dwingt zorg op maat af

Fasten your seatbelt. De zorgmarkt staat aan de vooravond van radicale veranderingen. Deze boodschap is overigens niet bedoeld dat het allemaal beter en anders moet, maar wel als een wake-up-call dat de sector moet anticiperen op een volstrekt andere dynamiek. Lees het artikel van Hubert Friederich verder op Skipr.