Coccygodynie

Coccygodynie is pijn ter hoogte van het os coccygis en is dus niet in de anus gelokaliseerd. De pijn kan zonder enige reden zijn ontstaan. Soms is er een trauma in de anamnese, waardoor een contusie is opgetreden of een fractuur van het os coccygis, al of niet met dislocatie genezen.

Voor meer informatie belt u met de TwenteHof Kliniek op 074 – 376 44 08 of neemt u contact op met uw huisarts.