Kwaliteit en veiligheid

Het kwaliteitssysteem van de TwenteHof kliniek omvat een aantal maatregelen en voorzorgen die ontwikkeld zijn om de kwaliteit te waarborgen. Deze maatregelen en voorzorgen zijn ontleend aan wetgeving, normen en richtlijnen en aan gangbare opvattingen over methodes en werkwijzen. Het kwaliteitssysteem is vastgelegd in het kwaliteitshandboek, procedurevoorschriften, werkinstructies, processen en omvat het gehele werkterrein van de TwenteHof kliniek.

Dit systeem geeft aan dat de TwenteHof kliniek de kwaliteit en de bereidheid in huis heeft om op professionele wijze die processen, die van invloed zijn op de kwaliteit van medische zorg, te beheersen en te borgen, mede rekening houdend met een snelle, efficiënte en persoonlijke behandeling van de patiënt/ cliënt. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen is de TwenteHof kliniek doelmatig ingericht en zijn alle van belang zijnde processen, procedures en werkvoorschriften overzichtelijk gerangschikt.

De medewerkers van de kliniek zijn op de hoogte en vertrouwd met het kwaliteitsbeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen deze consequent toe. Ook zijn de medewerkers zich bewust van het belang om volgens de wensen en eisen van cliënten te werken en zijn ze op de hoogte van wettelijk opgelegde eisen en regelgeving.

De directie van de TwenteHof Kliniek verplicht zich tot het naleven van de voorschriften volgens de ZKN- criteria en verklaart al het nodige te doen om het kwaliteitssysteem op te zetten, te implementeren, op peil te houden en de effectiviteit van het systeem continue te verbeteren.

Nieuwe medewerkers worden bekend gemaakt met het kwaliteitssysteem als onderdeel van het inwerkprogramma.