Meest gestelde vragen over uw eigen risico

Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een rij.

Eigen risico

Er zijn twee soorten eigen risico: het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico.

Wat is het verplichte eigen risico?

Als u 18 jaar of ouder bent, moet u een deel van de zorg die valt onder de basisverzekering eerst zelf betalen. Dat deel heet het verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2017 € 385 per persoon.

Wanneer krijgt u geen rekening voor het verplichte eigen risico?

Niet voor alle medische zorg dient eerst het verplichte eigen risico te worden betaald. Voor 2017 is vastgesteld dat voor de volgende zorg géén eigen risico geldt (u krijgt hiervoor dus geen rekening van de zorgverzekeraar toegestuurd):
– huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
– verloskundige zorg en kraamzorg;
– specifieke zorg bij bepaalde chronische aandoeningen (te weten: diabetes mellitus type 2, COPD en CVR); wijkverpleging. Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat de huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
– nacontroles bij orgaandonatie;
– reiskosten bij orgaandonatie.

Voor alle overige zorg geldt dat u eerst uw eigen risico moet opmaken. Het maakt daarvoor niet uit of u naar onze kliniek komt of naar een andere zorginstelling gaat. Komt u naar onze kliniek en heeft u in 2017 nog geen zorgkosten gemaakt, dan worden de kosten van de behandeling, net als in het ziekenhuis, met uw eigen risicobedrag van € 385 verrekend. Belangrijk is dat u altijd een verwijsbrief van uw huisarts of van uw medisch specialist meeneemt naar het 1e consult.

Wat is het vrijwillige eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico kunt u bij uw zorgverzekeraar zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U kiest dan een bedrag van bijvoorbeeld € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar dat bovenop het verplichte eigen risico voor uw eigen rekening komt. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan betaalt u meestal minder premie voor uw zorgverzekering. De zorgkosten die niet onder het verplichte eigen risico vallen, tellen ook niet mee voor het vrijwillige eigen risico.

Eigen bijdrage
Wat is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is het deel van de kosten dat u voor bepaalde zorg uit de basisverzekering zelf moet betalen. De eigen bijdrage geldt naast het eigen risico. De overheid heeft bepaald voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Het bedrag is voor iedereen gelijk. De eigen bijdrage is bij de zorg die TwenteHof Kliniek levert niet van toepassing.

Rekenvoorbeeld

Hieronder treft u ter verduidelijking een rekenvoorbeeld aan.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Stel u maakt (voor de eerste maal dit jaar) € 1000 aan medische kosten voor zorg die valt onder de basisverzekering. Voor deze zorg blijkt geen eigen bijdrage te gelden. Omdat wij niet gecontracteerd zijn zal uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis, gemiddeld 70% van het notabedrag aan u uitbetalen. U heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 200. Dat betekent dat uw totale eigen risico neerkomt op een bedrag van € 585 (verplicht eigen risico van € 385 + vrijwillige eigen risico van € 200). U betaald in deze situatie eerst zelf het eigen risicobedrag van € 585. Het bedrag dat daarna overblijft is € 115 (€ 1000 x 70% – € 585). Dit bedrag van € 115 komt voor rekening van uw zorgverzekeraar.

Wij zijn van mening dat u als patiënt niet de dupe hoeft te worden van de kosten van het niet vergoedde deel en kunnen u het restantbedrag (excl. het eigen risico) kwijtschelden bij overhandiging van de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar.

* Bovenstaande berekening is op basis van 70% vergoeding van de zorgverzekeraar
(€ 1000 x 70% = € 700 – € 385 – € 200 = € 115)

** Indien u de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons toestuurt kunnen wij het restantbedrag in het proces stoppen

Tot slot

Wij hopen hiermee duidelijkheid te geven over de kosten voor behandeling. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bellen: 054 – 345 07 08