Meest gestelde vragen over uw nota

Ik ontvang een nota via Infomedics voor mijn behandeling bij TwenteHof Kliniek. Klopt dit?
Omdat wij de facturering en het debiteurenbeheer uitbesteden ontvangt u de nota via Infomedics en niet via onze zorginstelling. De nota dient dan ook aan Infomedics te worden voldaan.

Ik heb een nota ontvangen, maar ik ben verzekerd.
Omdat wij niet gecontracteerd zijn met uw zorgverzekeraar kunnen en mogen wij niet rechtstreeks declareren hierdoor ontvangt u de nota thuis en dient deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

Ik heb een nota ontvangen, maar het is al heel lang gelden dat ik ben geweest. De nota komt erg laat!
Uw behandeling valt onder een zogenaamde DBC-zorgproduct en heeft een standaard behandelperiode. Dit kan 42, 90 of 120 dagen zijn, afhankelijk van het DBC-zorgproduct. Na deze standaard behandelperiode kan het DBC-zorgproduct worden afgesloten. De einddatum op uw nota geeft de datum weer van de sluiting van het DBC-zorgproduct. Pas na het afsluiten kan er gefactureerd worden. Het kan dus zo zijn dat u een nota heeft ontvangen met een startdatum van meer dan 4 maanden geleden.

Ik ben slechts één keer/ tien minuten gezien door een arts, maar krijg toch een hoge rekening.
Elk DBC-zorgproduct heeft een standaard prijs. Deze prijs is gebaseerd op de totale behandeling die bij een DBC-zorgproduct hoort. Omdat niet alle patiënten het hele traject doorlopen, is er landelijk afgesproken de gemiddelde prijs te hanteren. Er zijn dus patiënten die minder zorg gebruiken dan gemiddeld en er zijn patiënten die meer zorg gebruiken dan gemiddeld. Voor alle patiënten binnen een DBC-zorgproduct moet dezelfde prijs gefactureerd worden. De hoogte van de nota wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om een diagnose te stellen of om een behandeling uit te voeren. De landelijke regelgeving maakt dat het type behandeling bepalend is voor de hoogte van de nota.

De startdatum op de nota komt niet overeen met mijn bezoek aan de zorginstelling.
De startdatum en einddatum geven het begin en eind aan van een DBC-zorgproduct. Alle verrichtingen die plaats hebben gevonden voor de zorgvraag waarvoor het DBC-zorgproduct geopend is, vallen in dit DBC-zorgproduct. Wanneer een regulier traject wordt afgesloten hangt af van het type traject. Bij een klinische opname (een behandeling die bestaat uit een operatie) wordt het zorgtraject 42 dagen na opname gesloten. Bij een niet-klinisch traject wordt het traject 90 dagen na opening van het traject gesloten. Een regulier traject kan nooit langer dan 120 dagen open staan en wordt dan dus altijd afgesloten. Wanneer u terugkomt naar de kliniek binnen 120 dagen na het afsluiten van het voorgaande traject, wordt er een vervolgtraject geopend. De startdatum van dit traject is direct aansluitend aan het voorgaande traject.

Ik wil weten wat een DBC-zorgproduct kost, hoe kom ik dat te weten?
Op onze website kunt u een standaard prijslijst van DBC-zorgproducten voor passanten vinden. Dit zijn de prijzen die gehanteerd worden voor mensen die geen verzekering hebben of een verzekering waar wij geen contract mee hebben afgesloten. Deze prijslijst geeft u een idee hoeveel een DBC-zorgproduct kost.

Ik krijg niet mijn hele nota vergoed door mijn zorgverzekeraar.
Omdat wij niet gecontracteerd zijn zal uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis, tussen de 70% – 100% van het notabedrag aan u uitbetalen.
Wij zijn van mening dat u als patiënt hier niet de dupe van hoeft te worden en schelden u het niet vergoedde deel kwijt. Dit is uniek gezien het feit dat het volledige bedrag in rekening gebracht zou worden als wij wel een contract zouden hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar. Om het niet vergoede deel kwijtgescholden te krijgen vragen wij u enkel om de afrekenspecificatie aan ons toe te sturen als bewijs zodat wij het restantdeel voor u kunnen stoppen in het proces.

Wat nu te doen?

U heeft van Infomedics namens TwenteHof Kliniek een nota ontvangen

  • Dien de nota direct in bij uw zorgverzekeraar
  • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de nota (afhankelijk van uw polis tussen 70% – 100%)
  • Het eventueel door zorgverzekeraar ingehouden eigen risico vult u zelf aan
  • Maak de uitkering direct over naar Infomedics
  • Scan de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar en stuur hem naar twentehofkliniek@gmail.com (zonder afrekenspecificatie kunnen wij niet overgaan tot kwijtschelding
  • Het niet vergoede deel van de zorgverzekeraar wordt na ontvangst van de afrekenspecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden
  • Let op: TwenteHof Kliniek is vanaf 1 oktober 2017 gesloten. Indien u het gehele bedrag heeft overgemaakt naar Infomedics kunnen wij niet overgaan tot restitutie.