Meest gestelde vragen over uw nota

Ik ontvang een nota via Infomedics voor mijn behandeling bij TwenteHof Kliniek. Klopt dit?

Omdat wij de facturering en het debiteurenbeheer moeten uitbesteden ontvangt u de nota via Infomedics en niet via onze zorginstelling. De nota dient dan ook aan Infomedics te worden voldaan.

Ik heb een nota ontvangen, maar ik ben verzekerd

Omdat wij niet gecontracteerd zijn met uw zorgverzekeraar kunnen en mogen wij niet rechtstreeks declareren. Hierdoor ontvangt u de nota thuis en dient u deze, samen met de kopie van de brief van uw huisarts en de kopie van de brief van uw specialist, zelf in bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

Ik heb een nota ontvangen, maar het is al heel lang geleden dat ik ben geweest. De nota komt erg laat!

Uw behandeling valt onder een zogenaamd DBC-zorgproduct en heeft een standaard behandelperiode. Deze periode is afhankelijk van het DBC-zorgproduct. Na deze standaard behandelperiode kan het DBC-zorgproduct worden afgesloten. De einddatum op uw nota geeft de datum weer van de sluiting van het DBC-zorgproduct. Pas na het afsluiten kan er gefactureerd worden. Het kan dus zo zijn dat u een nota heeft ontvangen met een startdatum van meer dan 4 maanden geleden.

Ik ben slechts één keer/10 minuten gezien door een arts, maar krijg toch een hoge rekening

Elk DBC-zorgproduct heeft een standaard prijs. Deze prijs is gebaseerd op de totale behandeling die bij een DBC-zorgproduct hoort. Omdat niet alle patiënten het hele traject doorlopen, is er landelijk afgesproken de gemiddelde prijs te hanteren. Er zijn dus patiënten die minder zorg gebruiken dan gemiddeld en er zijn patiënten die meer zorg gebruiken dan gemiddeld. Voor alle patiënten binnen een DBC-zorgproduct moet dezelfde prijs gefactureerd worden. De hoogte van de nota wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om een diagnose te stellen of om een behandeling uit te voeren. De landelijke regelgeving maakt dat het type behandeling bepalend is voor de hoogte van de nota.

De startdatum op de nota komt niet overeen met mijn bezoek aan de zorginstelling 

De startdatum en einddatum geven het begin en eind aan van een DBC-zorgproduct. Alle verrichtingen die plaats hebben gevonden voor de zorgvraag waarvoor het DBC-zorgproduct geopend is, vallen in dit DBC-zorgproduct. Bij onze zorginstelling is dat uw eerste afspraak op de kliniek. Wanneer een regulier traject wordt afgesloten hangt af van het type traject. Bij een klinische opname (een behandeling die bestaat uit een operatie) wordt het zorgtraject 42 dagen na opname gesloten. Bij een niet-klinisch traject wordt het traject 90 dagen na opening van het traject gesloten. Wanneer u terugkomt naar de kliniek binnen 120 dagen na het afsluiten van het voorgaande traject, wordt er een vervolgtraject geopend. De startdatum van dit traject is direct aansluitend aan het voorgaande traject.

Ik krijg niet mijn hele nota vergoed door mijn zorgverzekeraar

Omdat wij niet gecontracteerd zijn zal uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis, tussen de 70% – 100% van het notabedrag aan u uitbetalen. Wij zijn van mening dat u als patiënt hier niet de dupe van mag worden. Daarom kennen wij een zogeheten “coulance regeling.” Deze houdt in dat wij het deel dat niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt kwijtschelden (met uitzondering van het wettelijk verplichte eigen risico). Om in aanmerking te komen voor de coulanceregeling dient u de uitkeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar naar de desbetreffende afdeling (proctologie of vaatchirurgie) van onze kliniek te sturen. Na ontvangst van de uitkeringsspecificatie zullen wij overgaan tot kwijtschelding van het restbedrag.

Mij is niets verteld over mijn eigen risico/De dokter zei dat het gratis was

Als u 18 jaar of ouder bent, moet u een deel van de zorg die valt onder de basisverzekering zelf betalen. Dat deel heet ‘Het Verplicht Eigen Risico’. Dit eigen risico en de hoogte van het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2017 €385,00 per persoon. Meer informatie over uw eigen risico met rekenvoorbeelden vindt u hier.

Hoe gaat de declaratie procedure in zijn werk?

  1. U ontvangt een nota van Infomedics
  2. U stuurt deze nota samen met de kopiebrieven die u van de assistente van de TwenteHof Kliniek heeft mee gekregen zo snel mogelijk door naar uw zorgverzekeraar
  3. U ontvangt een uitkering (tussen de 70 en 100%) en een uitkeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar
  4. U maakt het uitgekeerde bedrag samen met het nog openstaande eigen risico (zie uitkeringsspecificatie) over aan Infomedics
  5. U stuurt de uitkeringsspecificatie naar de betreffende afdeling (proctologie of vaatchirurgie) in de TwenteHof Kliniek
  6. Het niet vergoede deel (met uitzondering van het wettelijk verplicht eigen risico) wordt kwijtgescholden

Let op: Herinneringskosten/aanmaningskosten worden niet vergoed door de TwenteHof Kliniek

Ik wil een betalingsregeling, wat moet ik doen?

Voor een betalingsregeling kunt u direct contact opnemen met Infomedics. Telefoon: 0900 – 404 94 04 (maandag tot en met vrijdag, € 0,35 per gesprek)