Verzekerde en niet verzekerde zorg

Wanneer is er sprake van Verzekerde en van Niet Verzekerde zorg?

Verzekerde zorg

Verzekerde zorg houdt in dat de kosten voor de behandeling van bijvoorbeeld uw spataderen (afhankelijk van uw verzekering) worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Die kosten worden vergoed als u klachten heeft die kunnen passen bij spataderen, én als er door middel van duplex onderzoek specifieke afwijkingen aan uw vaten zijn geconstateerd. Voor verzekerde zorg gaat u eerst naar uw huisarts. Die kan u een doorverwijzing naar de Twentehof Kliniek geven. Uw eerste consult en het duplexonderzoek worden nu vergoed (houdt rekening met het nog openstaande eigen risico). Zonder een verwijzing van uw huisarts wordt er door uw zorgverzekeraar niet vergoed.

Niet verzekerde zorg

Van Niet verzekerde zorg is sprake als:

  1. Bij het duplexonderzoek blijkt dat de afwijkingen niet ernstig genoeg zijn en u toch zou kiezen voor een behandeling van de spataderen bijvoorbeeld omdat u het een lelijk gezicht vindt. Uw eerste consult en het duplexonderzoek worden dan wel vergoed, de behandeling evenwel niet.
  1. Als u er voor kiest zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak bij de Twentehof Kliniek te maken. De Twentehof Kliniek bepaalt nu de prijs voor uw eerste consult en het duplex onderzoek. Dit is vaak goedkoper. Kijk voor de verschillende prijzen bij de tarieven.

Voor niet-verzekerde zorg gelden in Nederland de zogeheten passanten tarieven. Klinieken hanteren deze passanten tarieven als richtlijnen. Ze kunnen hiervan afwijken en gunstigere tarieven rekenen.

De Twentehof Kliniek levert verzekerde zorg en niet verzekerde zorg.